Bethseda

Děkujeme městu Břeclav

Centrum pro děti a rodiče Bethseda děkuje městu Břeclav za finanční příspěvek na zakoupení nábytku v rámci projektu Zázemí pro děti a mládež.