Bethseda

Děkujeme našim dárcům! Dárcem se můžete stát i vy!

Bethsedu zatím finančně podpořili:

  • Jeronýmova jednota (podpůrné dílo ČCE)
  • DaRP – Diakonické a rozvojové projekty, grantový systém ČCE
  • Jihomoravský kraj
  • Městský úřad Břeclav (Richard Zemánek, místostarosta Břeclavi: „Tento projekt zaplňuje chybějící místo – stojím za Bethsedou.“
  • SoMoTec GmbH (Johannes Mohr (SoMoTec GmbH): „Když jsem se o projektu dozvěděl, stal jsem se prvním sponzorem.“)
  • Mouting, s.r.o.
  • individuální dárci

Jak nás můžete podpořit?

Plánujeme zpříjemnění podlahy, rekonstrukci toalet a zřízení bezbariérového přístupu. Rozpočet na tyto plány přesahuje 1,5 milionu korun.

Pokud se k nám přidáte pomůžete nejmladším i nejstarším a prostě všem!

Jak můžete projekt podpořit?

Můžete si vybrat částku, kterou byste chtěli přispět. Tuto částku můžete předat osobně v Besedě nebo můžete využít bankovní účet 2701718479/2010.

Za váš příspěvek obdržíte certifikát dárce a také volné vstupy do víkendové herny pro vás nebo vaše přátele. Dostanete také formulář potvrzení o daru, který můžete využít ke snížení daňového základu.

Sponzor prvňák: příspěvek 1000 Kč – 5 volných vstupů do víkendové herny.

Sponzor druhák: příspěvek 2000 Kč – 10 volných vstupů o víkendu.

Sponzor třeťák: příspěvek 3000 Kč – 15 volných vstupů o víkendu.

Sponzor čtvrťák: příspěvek 4000 Kč – 20 volných vstupů o víkendu.

Sponzor páťák: příspěvek 5000 Kč – 25 volných vstupů o víkendu.

Místo volných vstupů o víkendu je možné si vybrat třeba možnost uspořádání oslavy narozenin apod.