Bethseda

Noc kostelů 2021 v Břeclavi

ZÁHADA ZTRACENÉHO ARTEFAKTU

Minulý velmi úspěšný ročník Noci kostelů v Břeclavi byl koncipován jako šifrovací hra, kdy jednotlivé indicie vedly účastníky nejen do kostelů, ale i na významná místa v Břeclavi, nebo do stínů náhrobků židovského hřbitova.

Šifrovací hra byla založena na fiktivním příběhu, ve kterém zesnul cestovatel a podivín Theofil Křesťan o kterém bylo příbuzenstvo přesvědčeno, že je velmi bohatý. Jen pravnuk Petr Fides si povšimnul, že závěť je zřejmě tajný plán plný záhad, který povede k pravému pokladu, jenž jeho pradědeček odkázal všem, kdo se jen trochu cítí být oprávněným dědicem. Pomoci závěti se účastníci noci kostelů 2020 pustili do dobrodružné cesty, která vyžadovala vyluštění mnohých skrytých informací a záhad.

Pro Noc kostelů 2021 připravujeme v Břeclavi pokračování našeho příběhu. Petr Fides najde deník svého pradědečka a po jeho přečtení se rozhodne hledat starý artefakt, z doby prvních křesťanů, přivezený z Arménie. V deníku jsou však jen indicie a skutečná místa kde se jednotlivé části artefaktu nacházejí, bude potřeba odhalit.

Pro Noc kostelů 2021 jsou připraveny dva okruhy. Jednak pro pěší účastníky a také pro cyklisty. Cyklistický je rozšířen o trasu k mnohým kapličkám a křížům, kterých jsme si většinou dosud ani nevšimli. Cyklotrasa je motivována textem písně Jožky Černého „Za starú Breclavú u tej boží muky…“

Pro každý okruh je potřeba předem stáhnout a vytisknout plán cesty, ve kterém je příběh a zadání trasy.

Pro pěší okruh si předem vytiskněte a připravte:

Pro cyklotrasu si vytiskněte a připravte:

Více informací naleznete zde – na webových stránkách www.bethseda.cz, případně na facebooku Bethseda centrum pro děti.