Bethseda

Velikonoční pozdravy z Besedy

Zvlášť o Velikonocích vnímáme, jak chybí kontakt s druhými lidmi, společné prožívání těch nejdůležitějších, ale i těch úplně obyčejných věcí. Uvědomujeme si hodnotu toho všeho, co jsme považovali za samozřejmost.

Museli jsme letos zrušit velikonoční dílničky v Besedě; evangelická církev, jako všechny církve u nás musela zrušit i velikonoční křesťanské bohoslužby; zrušena jsou i všechna tradiční lidová velikonoční setkávání.

Ale zrušeny nejsou Velikonoce: Velký pátek – svátek oběti Ježíše Krista za všechno, co jsme my v životě pokazili, zničili, zrušili. A velikonoční neděle – svátek vzkříšení Ježíše Krista, vítězství nad smrtí, možnost nového života pro každého.

Těšíme se na nová setkání! Přejeme požehnané Velikonoce!