Bethseda

Sederová večeře

Křesťanské Velikonoce připomínají smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Čtvrtek před Velikonocemi (tradičně „zelený“) se v církevní tradici podle pašijového příběhu z biblických evangelií připomíná jako poslední Ježíšova večeře s učedníky. Při ní vlastně Ježíš a jeho žáci slavili židovské Velikonoce – svátek vysvobození Izraele z egyptského otroctví.

Spojení křesťanských Velikonoc s tím starým, původním židovským svátkem, jejich souvislost a smysl si připomínáme při tradiční sederové večeři – tedy jezením předepsaných pokrmů, pitím vína (nebo vinného moštu), to vše proložené biblickými příběhy a vyprávěním o záchraně.

Vzhledem k náročnosti přípravy je potřeba se předem přihlásit (do 5.4.2020). Přihlášené žádáme, aby podle svých možností pomohli s přípravou.

Večeřet budeme společně 9.4.2020 od 17h. Program je zvláštní a krásný. Je to jedinečný zážitek. Pro děti je však příliš dlouhý. Proto začneme společně, ale pro děti pak připravujeme vlastní přiměřený program.