Bethseda

Programy pro třídy a skupiny

Nabízíme možnost využít naši nabídku programů pro třídy a skupiny dětí. Forma může zahrnovat písničky, divadlo, hry, klauna, vyrábění, malování, tvoření. Obsah může být spíš vzdělávací (např. základní etické hodnoty, kultura, tradice, program k významným dnům a obdobím) nebo spíš zábavný. U formy a obsahu záleží na individuální domluvě. stejně jako u délky programu.

Součástí programu může být samozřejmě použití interiérového hřiště. a dalšího vybavení. Je také možné využít nabídku občerstvení.

Pro konkrétní nabídku a domluvu využijte tento kontakt.