Bethseda

Pravidla pro vstup & Ceník

Ceny a pravidla pro různé druhy vstupů

– na pravidelné programy i jednorázové akce pořádané evangelickou církví vstup pro účastníky zdarma, pokud není uvedeno jinak (kalendář zde)

– dopoledne v pondělí a ve středu vstup pro dospělého 50 Kč. Děti neplatí. Dospělý může s sebou přivést jedno nebo dvě děti (v individuálních případech podle dohody i jinak). Vstup je jednorázový. Po dobu dopoledního otevření mezi 9:00 – 12:00. V ceně vstupu je jeden horký nápoj.

– víkendový provoz jako dětská herna: vstup pro dítě 100 Kč. Jednorázový vstup. Vstup po dobu otevření (v sobotu 10 – 18, v neděli 14-18). Vstup dítěte pouze v doprovodu dospělého. Dospělý neplatí. Jeden dospělý může vstoupit s jedním, dvěma nebo třemi dětmi (nebo podle individuální dohody). Dospělý může vstoupit jen jako doprovod dítěte.

– možnost pronájmu celého prostoru podle individuální dohody pro jednorázové akce i pravidelné kroužky.

– pořádání oslav pro děti je popsáno v záložce Oslavy narozenin v Bethsedě.

Další pravidla:

– vstup jen do naplnění kapacity prostoru. Při naplnění kapacity nemůžeme vstup umožnit z bezpečnostních důvodů.

– pro placené vstupy není možné přinášet a konzumovat vlastní potraviny a nápoje, kromě potravin a nápojů pro nejmenší.

– návštěvníci mají povinnost dodržovat základní hygienická a společenská pravidla. V případě opakovaného nebo významného porušení těchto pravidel musí opustit prostor a nebude jim umožněn další vstup.

– do prostoru nebude umožněn vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

– do prostoru nebude umožněn vstup ve znečištěném nebo zapáchajícím oděvu.

– do prostoru je zakázáno vnášet nebezpečné předměty a látky.

Dodržujeme aktuální pandemická pravidla.