Bethseda

Chci pomoci / zapojit se

Centrum pro děti Bethseda je projektem evangelické církve v Břeclavi. Evangelický sbor projekt vybudoval ze svých prostředků (tedy z příspěvků svých členů) s podporou fondu Diakonické a rozvojové pomoci evangelické církve, podpůrného evangelického díla Jeronýmovy jednoty, Jihomoravského kraje, města Břeclav a dalších štědrých dárců a podporovatelů. Zatím bylo investováno kromě úsilí dobrovolníků skoro 2 miliony korun. Informace o našich dárcích najdete zde.

Provoz centra Bethseda je částečně hrazen z prostředků evangelického sboru a z prostředků vybraných na účastnických poplatcích (úklid, vytápění, údržba atd.), provoz ovšem musí být zajišťován dobrovolníky. Těm, kdo se podílejí na tom, že můžeme mít otevřeno, moc děkujeme. Zveme každého, kdo by chtěl pomoci tím, že věnuje svůj čas pro dobrou věc. (hlaste se zde)

Fungujeme zatím v několika ze základních funkcí, ale stále potřebujeme i finanční podporu pro další investice, které jsou pro naplnění dalších podstatných základních funkcí nezbytné. Rádi bychom kromě jiného uskutečnili rekonstrukci toalet ve vstupní části (včetně zavedení teplé vody a sprchy) a především instalaci hydraulické zdviže, z východní strany budovy, která by dosavadní obtížný přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu, pro vozíky i kočárky, učinila bezbariérovým. Jen tyto projekty potřebují minimálně 1,5 milionu korun.

Těm, kdo by chtěli přispět nabízíme kromě dobrého pocitu, že může pomoci něčemu prospěšnému, také certifikát dárce a také možnost odepsat darovanou částku z daňového základu.