Bethseda

Programy/Akce

Zveme vás na naše pravidelné programy.

Zveme vás na naše jednorázové akce.

V Besedě se koná několik pravidelných programů i jednorázových akcí v průběhu roku. jsou to setkání pro jednotlivé generace, i pro všechny najednou. Jde o setkání, která pořádá evanglický sbor. můžete se při nich setkat s křesťanstvím a s křesťany, ale není podmínkou, abyste sami měli s vírou nebo s církví nějakou zkušenost. Setkání při pravidelných programech i jednotlivých akcích jsou otevřená pro všechny. Každý se může účastnit programu podle svého svědomí a názoru, jedinou podmínkou je tolerance a laskavost k druhým.