Bethseda

Pravidla pro vstup

  • vstup pro třídy a skupiny: 30 Kč za dítě (s programem zábavným/vzdělávacím podle individuální dohody 60 Kč za dítě). Jednorázový vstup. Je potřeba se předem objednat (odkaz). V pondělí 10-11.30 nebo v den a čas podle dohody (kromě víkendu)
  • dospělý neplatí. Dospělý může vstoupit jen jako doprovod dítěte.
  • vstup jen do naplnění kapacity prostoru. Při naplnění kapacity nemůžeme vstup umožnit z bezpečnostních důvodů.
  • pro placené vstupy není možné přinášet a konzumovat vlastní potraviny a nápoje, kromě potravin a nápojů pro nejmenší.
  • návštěvníci mají povinnost dodržovat základní hygienická a společenská pravidla. V případě opakovaného nebo významného porušení těchto pravidel musí opustit prostor a nebude jim umožněn další vstup.
  • do prostoru nebude umožněn vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
  • do prostoru nebude umožněn vstup ve znečištěném nebo zapáchajícím oděvu.
  • do prostoru je zakázáno vnášet nebezpečné předměty a látky.
  • návštěvníci mají povinnost dodržovat základní hygienická a společenská pravidla. V případě opakovaného nebo významného porušení těchto pravidel musí opustit prostor a nebude jim umožněn další vstup.