Bethseda

Dětský den

Už tradičně pořádáme ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne a s podporou města Břeclav program pro děti při příležitosti dětské dne, a to v neděli odpoledne, kolem 1.6.

Pro děti připravujeme soutěže a dovednostní disciplíny. Za jejich absolvování dostávájí děti body (např. korálky), které mohou sbírat a pak je vyměnit v obchůdku za drobné hračky nebo pochutiny.

Pro děti je k disposici prostor našeho hřiště, skákací hrad, trampolína, houpačky, živá zvířata, divadelní vystoupení a mnoho dalšího.

Zveme vás na neděli 31.5. od 14 do 17h. Kdo by se chtěl zdržet, může pak s námi po skončení posedět u ohníčku či grilu a třeba si i něco opéct.

Zajištění celé akce vyžaduje velké nasazení mnoha dobrovolníků. kdybyste se chtěli na přípravě nebo průběhu podílet, budeme rádi – hlasit se můžete zde.